Study visist at Planetarium

Study visit at Mobile Planetarium – Timișoara

The members of school’s astroclub participated on February 3rd to a study visit to Timișoara to watch a presentation of the Solar System. The presentation was delivered in a mobile planetarium located at the Youth House in Timisoara. The lesson lasted an hour, it was an open and interactive dialogue between lecturers and participants, and the content was really highly scientific but accessible. There were discussed issues related to items located in the Solar System, paying particular attention to the main planets and moons, asteroids and constellations. They discussed about the recent discoveries due to space probes that send valuable information to scientists.

Concluding, the presentation provided information about future exploration of the universe.

 

 


Vizită de studiu la Planetariul Mobil – Timișoara

Membrii astroclubului liceului nostru au participat astăzi la o vizită de studiu la Timișoara pentru a viziona o prezentare a Sistemului Solar. Prezentarea a fost susținută într-un planetariu mobil amplasat la Casa Tineretului din Timișoara. Lecția a durat o oră, a fost interactivă, dialogul dintre lectori și participanți fiind deschis, accesibil și cu un conținut științific ridicat. Au fost dezbătute aspecte legate de obiectele situate în Sistemul Solar, o atenție deosebită acordându-se planetelor și principalilor sateliți naturali, asteroizilor și constelațiilor. Au fost discutate și descoperirile recente datorate sondelor spațiale care trimit informații prețioase oamenilor de știință. În încheierea prezentării au fost oferite date despre viitorul explorărilor Universului.

Acțiunea se încadrează în planul de activități propus în cadrul parteneriatului Erasmus+ ce se derulează în școala noastră începând cu acest an școlar.

Advertisements